1Pasport objektu, jinak také projektová dokumentace stávajícího stavu, je zjednodušená projektová dokumentace v měřítku obvykle 1:100. Součástí je situace stavby, půdorysy podlaží, pohledy a řez. Orientační cenu této služby si můžete vypočítat v online kalkulačce na stránkách www.cenyzaprojekty.cz. 

2Cenu přesných plánů objektu s mračnem 3D bodů vychází taktéž z ceníku v online kalkulačce na stránkách www.cenyzaprojekty.cz. Výstupem jsou kompletní 2D stavební výkresy v měřítku 1 : 50. V případě potřeby 3D model objektu ve formátu dwg a 3D mračno bodů ve formátu ReCap.