Emil Pittner

[ projektant & autorizovaný technik pozemních staveb ]

  • EMAIL: pittnerm@gmail.com
  • TELEFON: +420 777 910 785

Stavařinu mám v krvi

Někdo se narodí do rodiny hudebníků a vyroste z něj pianista. Já se stal projektantem díky stejnému principu. V rodině, kde každý vystudoval stavebnictví, se dětství odehrává na staveništích, pískových mohylách, v klempířských dílnách, a více než hračky jsou lákavější kolečka, měřící pásma a poměrová pravítka. Projektové kanceláře, staveniště a technické výkresy mě obklopovaly od dětství, a tak ke mě architektura, inženýrství a stavebnictví přirostli. Vystudovat stavební průmyslovku byl přirozený krok. Oproti spolužákům jsem měl tu výhodu, že zatímco pro mnohé z nich to byl zcela nový svět plný učení, já už od prvího ročníku ve volném čase pracoval na stavebních dokumentacích v autorizované kanceláři. Přechod do pracovního procesu jsem téměř nezaznamenal.

STUDIUM

SPŠ stavební, Děčín

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

Projektant pozemních staveb

ROLE V PASPORT3D

CEO

ZKOUŠKA ČKAIT

2019

Profesně se projektováním zabývám od roku 2007

Z počátku jsem spolupracoval na projektových dokumentacích. Následně jsem už vedl vlastní projekty pro stavební povolení a koordinoval jednotlivé profese projektu včetně inženýrské činnosti při vyřízení povolení. Převážně to byly projekty pro rodinné domky, přístavby, montážní haly, rekonstrukce veřejných budov – školy, školky a sociální zařízení. V roce 2019 jsem složil autorizační zkoušku ČKAIT v oboru pozemní stavby.

Fascinují mě nové technologie 

Rekonstrukce objektů mám rád. Ten přerod, nahrazování neúčelného funkčním, hledání nového pohledu, technické řešení a výběr technologií, jsou pro mě v mnoha ohledech výzvou. Jednou z nich bylo dříve už samotné měření objektu — nejdříve metrem, pásmem, pak laserovým dálkoměrem ve spolupráci s geodetem. Práce pokračovala pečlivým zakreslením, doplněním o tisíce bodů a pořizováním fotografií s detaily. Tato časově náročná, vyčerpávající a extrémně důležitá fáze se občas neobejde bez chyb.

A právě proto mě práce se speciální kamerou s 3D skenováním prostoru nadchla. Proces trvá jen pár hodin a výsledek je fascinující. Zachytí i sebemenší detaily a vše je přístupné z jednoho zdroje. Jako velké plus také vnímám úsporu času — to, co bych strávil v kanceláři „u prkna“, nyní můžu trávit v terénu.